Zwiedzanie Bazyliki  katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, która jest miejscem spoczynku dla 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski.

Następnie zwiedzimy Park etnograficzny w Maurzycach, w którym znajdują się zabytki architektury drewnianej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego,  budynki mieszkalne, inwentarskie i składowe. Całe wyposażenie gospodarskie wsi z przełomu XIX i XX w. Jest też jeden okólnik, ulubiona forma zabudowy Sani, czyli z chaty przelotowej wychodzi się na zamykany dziedziniec. Ciekawym obiektem jest budynek szkoły wiejskiej i mieszkanie nauczycielki z okresu międzywojennego. Bogata jest również kolekcja dawnych wozów strażackich.

Czas wolny na posiłek, płatny we własnym zakresie.

Następnie udamy się do Nieborowa, gdzie zwiedzimy pałac Radziwiłłów otoczony barokowym ogrodem. Przy pałacu znajduje się zespół klasycystycznych budynków pomocniczych – pawilon dawnej kuchni, browar, dwie oranżerię, wozownia, stajnie. W salach ekspozycyjnych prezentowane są meble z epoki, kolekcje obrazów i biblioteka starodruków zgromadzone przez Michała Radziwiłła w końcu XVIII w

Ostatnim punktem wycieczki będzie Arkadia – Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej, stworzony w stylu angielskim , w którym swobodne i nastrojowe kompozycje ogrodowe, zdają się być nie ruszone ludzką ręką. Spacerując tam, można poczuć się trochę jak w Zaczarowanym Ogrodzie.

Najbardziej charakterystycznym miejscem Arkadii jest niezwykle malowniczy akwedukt, wzorowany na architekturze wodociągów rzymskich. Oprócz tego “ukrytych” jest tam wiele budowli bądź ich ruin.

Sprawdź inne wycieczki jednodniowe