Koszt wyjazdu:

  • 25 – 30 osób – 100 zł / osoba
  • 31 – 39 osób – 90 zł / osoba
  • 40 – 47 osób – 80 zł / osoba

Cena za osobę zawiera:

  • bilety wstępu
  • przejazd autokarem
  •  rejs promem
  • ubezpieczenie NNW

Podana cena dotyczy wyjazdu grupy z Poznania i najbliższych okolic .  W przypadku wyjazdu z innego miejsca , cena ulegnie modyfikacji. Termin wycieczki ustalamy indywidualnie z grupą .


Opis wycieczki

Zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego ,  który eksponuje bogatym zbiorem drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą domy mieszkalne, budynki gospodarcze i kultowe oraz zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego , warsztatów przemysłu domowego.

Rejs promem na wyspę – Ostrów Lednicki , gdzie mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Znajdują się tu m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I.

Udział w lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników : Elementy obronne na Ostrowie Lednickim , Kobieta w średniowieczu , Ostrów Lednicki, czyli wyspa władców. O pozostałą tematykę proszę pytać w naszym biurze.

Sprawdź inne wycieczki jednodniowe