Koszt wyjazdu:

  • 25 – 29 osób – 220 zł / os. + 2 opiekunów bezpłatnie
  • 30 – 34 osób – 190 zł / os. + 3 opiekunów bezpłatnie
  • 35 – 39 osób – 175 zł / os. + 3 opiekunów bezpłatnie
  • 40 – 49 osób – 155 zł / os. + 4 opiekunów bezpłatnie
  • 50 – 54 osób – 140 zł / os. + 5 opiekunów bezpłatnie

Cena za osobę zawiera:

  • bilety wstępu
  • przejazd autokarem
  •  rejs promem
  • ubezpieczenie NNW

Podana cena dotyczy wyjazdu grupy z Poznania i najbliższych okolic. W przypadku wyjazdu z innego miejsca, cena ulegnie modyfikacji. Organizujemy wyjazdy dla Szkół z całej Polski.


Opis wycieczki

Zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego ,  który eksponuje bogatym zbiorem drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą domy mieszkalne, budynki gospodarcze i kultowe oraz zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego , warsztatów przemysłu domowego.

Rejs promem na wyspę – Ostrów Lednicki , gdzie mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Znajdują się tu m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I.

Udział w lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników : Elementy obronne na Ostrowie Lednickim , Kobieta w średniowieczu , Ostrów Lednicki, czyli wyspa władców. O pozostałą tematykę proszę pytać w naszym biurze.

Sprawdź inne wycieczki jednodniowe