Zwiedzimy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz przepłyniemy promem na wyspę, gdzie można domniemywać, że właśnie tutaj Mieszko I przyjął chrzest.

Możliwość zorganizowania lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.

Przykładowe tematy :

 • Średniowieczny kosz tajemnic
 • Świat sprzed lat, historie, legendy a może i bajki
 • Ostrów Lednicki – chrzcielnica narodowa
 • Skrzynia pełna śmieci czy skarbów? O czym mówią do nas przedmioty sprzed tysięcy lat?
 • Ostrów Lednicki, czyli wyspa władców
 • Życie codzienne we wczesnym średniowieczu na podstawie źródeł archeologicznych
 • Elementy obronne na Ostrowie Lednickim

 

Przejazd do Biskupina, zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego. Główną atrakcją jest rekonstrukcja osady z epoki żelaza, która została odkryta w latach 30. XX wieku. Osada jest odtworzona na podstawie zachowanych śladów archeologicznych i stanowi wierne odzwierciedlenie życia w okresie kultury lateńskiej. Zwiedzający mogą zobaczyć drewniane zabudowania, fortyfikacje, chaty mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze i inne elementy z tamtego okresu.

Podczas zwiedzania Biskupina poznamy życie codzienne ówczesnych mieszkańców, ich zwyczaje, praktyki rzemieślnicze i sposoby budowania osad. Miejsce to stanowi znakomitą lekcję historii, umożliwiającą lepsze zrozumienie kultury i życia ludzi zamieszkujących te tereny wiele wieków temu. Zwiedzanie Biskupina to nie tylko podróż w przeszłość, ale również możliwość zobaczenia, jak archeolodzy odtwarzają historię na podstawie odnalezionych artefaktów i pozostałości.

Możliwość zorganizowania lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.

Przykładowe tematy :

 • Szklane historie – warsztaty wyrobu paciorków
 • Zostań mieszkańcem pradziejowej osady – o życiu codziennym w epoce brązu
 • Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny
 • Od skorupki do naczynia – o tajnikach pracy archeologa
 • Od płacidła do monety – dzieje pieniądza

Przejazd kolejką wąskotorową na trasie Biskupin – Wenecja – trasa prowadzi przez malownicze tereny, umożliwiając uczniom podziwianie okolicznego krajobrazu. Wizyta w Muzeum Kolejki Wąskotorowej w WENECJI – zwiedzanie z przewodnikiem.