Gniezno –  zwiedzimy gotycką Katedrę Gnieźnieńską, słynne Drzwi Gnieźnieńskie , podziemia katedry oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie można zobaczyć liczne eksponaty związane z początkami Polski, a także poznać historię tego regionu.

Przejazd do Biskupina , zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego . Główną atrakcją jest rekonstrukcja osady z epoki żelaza, która została odkryta w latach 30. XX wieku. Osada jest odtworzona na podstawie zachowanych śladów archeologicznych i stanowi wierne odzwierciedlenie życia w okresie kultury lateńskiej. Zwiedzający mogą zobaczyć drewniane zabudowania, fortyfikacje, chaty mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze i inne elementy z tamtego okresu.

Podczas zwiedzania Biskupina poznamy życie codzienne ówczesnych mieszkańców, ich zwyczaje, praktyki rzemieślnicze i sposoby budowania osad. Miejsce to stanowi znakomitą lekcję historii, umożliwiającą lepsze zrozumienie kultury i życia ludzi zamieszkujących te tereny wiele wieków temu. Zwiedzanie Biskupina to nie tylko podróż w przeszłość, ale również możliwość zobaczenia, jak archeolodzy odtwarzają historię na podstawie odnalezionych artefaktów i pozostałości.

Przejazd kolejką wąskotorową na trasie Biskupin – Wenecja – trasa prowadzi przez malownicze tereny, umożliwiając uczniom podziwianie okolicznego krajobrazu.


Kolej wąskotorowa kursuje od 30.04  do 4.09. Poza sezonem ( z wyłączeniem miesięcy od listopada do lutego ) istnieje możliwość wynajęcia kolejki za dodatkową opłatą .


Możliwość zorganizowania lekcji muzealnej w Biskupinie dostosowanej do wieku uczestników.

Przykładowe tematy :

  • Szklane historie – warsztaty wyrobu paciorków
  • Zostań mieszkańcem pradziejowej osady – o życiu codziennym w epoce brązu
  • Garnek na wynos? – warsztaty lepienia naczyń z gliny
  • Od skorupki do naczynia – o tajnikach pracy archeologa
  • Od płacidła do monety – dzieje pieniądza

 

Opcjonalnie : Rejs statkiem pasażerskim „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim. W czasie rejsu posłuchamy o historii badań na Półwyspie Biskupińskim a także o tym, jak wyglądała Osada obronna na półwyspie.