Zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego , który eksponuje bogatym zbiorem drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą domy mieszkalne, budynki gospodarcze i kultowe oraz zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego , warsztatów przemysłu domowego.

Rejs promem na wyspę – Ostrów Lednicki , gdzie mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Znajdują się tu m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I.

Udział w lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników : Moda w średniowieczu , Ostrów Lednicki– chrzcielnica narodowa , Archeolog – poszukiwacz skarbów czy badacz przeszłości?

O pozostałą tematykę proszę pytać w naszym biurze.