Koszt wyjazdu:

  • 25 – 30 osób – 100 zł / os. + 2 opiekunów bezpłatnie
  • 31 – 39 osób –   90 zł / os. + 3 opiekunów bezpłatnie
  • 40 – 47 osób –   80 zł / os. + 4 opiekunów bezpłatnie

                 – 20%

Cena za osobę zawiera:

  • przejazd autokarem z pasami bezpieczeństwa , klimatyzacją , barkiem , WC , DVD
  • ubezpieczenie NNW na 10.000 – TU EUROPA
  • rejs promem
  • bilety wstępu
  • opiekę pilota
  • usługę przewodnika

Podana cena dotyczy wyjazdu grupy z Poznania i najbliższych okolic .  W przypadku wyjazdu z innego miejsca , cena ulegnie modyfikacji. Termin wycieczki ustalamy indywidualnie z grupą .


Opis wycieczki

Zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego , który eksponuje bogatym zbiorem drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą domy mieszkalne, budynki gospodarcze i kultowe oraz zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego , warsztatów przemysłu domowego.

Rejs promem na wyspę – Ostrów Lednicki , gdzie mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Znajdują się tu m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I.

Udział w lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników : Moda w średniowieczu , Ostrów Lednicki– chrzcielnica narodowa , Archeolog – poszukiwacz skarbów czy badacz przeszłości?

O pozostałą tematykę proszę pytać w naszym biurze.

Sprawdź inne wycieczki