Zwiedzanie Torunia  z przewodnikiem miejskim. W czasie spaceru zobaczymy m.in: Bramę Klasztorną, Krzywą Wieżę, mury obronne Starego Miasta, Dom Mikołaja Kopernika (zwiedzanie z zewnątrz), pomnik Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski.

Czas wolny na posiłek , płatny we własnym zakresie.

Następnie przejazd do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach – do ośrodka astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kształcący studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a także służący obserwacji kosmosu, badaniom naukowym, popularyzacji wiedzy o wszechświecie.

Obserwatorium składa się z części optycznej oraz części radiowej. W pierwszej z nich znajdziemy m.in. historyczny, niedawno odrestaurowany, astrograf Drapera oraz największy w Polsce teleskop optyczny . Podczas wizyty w obserwatorium, dzięki przewodnikom – astronomom, odbędziemy  podróż, która pozwala im poznać historię niezwykłej nauki, jaką jest astronomia.


Za dodatkową opłatą  – Obserwatorium oferuje również usługi edukacyjne, jak obserwacje nocnego nieba, pokazy i warsztaty z zakresu fizyki i nauk pokrewnych czy wykłady popularnonaukowe.

Sprawdź inne wycieczki jednodniowe