Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego , które mieści się w odnowionym dziewiętnastowiecznym dworze położonym w sześciohektarowym parku krajobrazowym o urozmaiconej rzeźbie terenu. Drugim zabytkowym budynkiem jest stajnia-wozownia, w której od 1993 roku znajduje się ekspozycja przyrodnicza. W roku 2004 wielkopolski przedsiębiorca i myśliwy Adam Smorawiński podarował swoją kolekcję trofeów egzotycznych z 4 kontynentów, a do celów jej ekspozycji ufundował nowy pawilon. W 2010 roku rozbudował go na potrzeby powiększających się zbiorów, a także na kolekcję stu preparatów papug, którą zakupił dla Muzeum. Następnie wizyta w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, gdzie zobaczymy w skali 1:20 rekonstrukcje znanych budowli kojarzących się z historią państwa Pierwszych Piastów.

Sprawdź inne wycieczki jednodniowe